Versoepeling Jeugdsport

Vanaf 29 april

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 21 april jl. heeft premier Rutte aangegeven dat onder voorwaarden kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13-18 jaar vanaf 29 april weer mogen gaan sporten. In deze nieuwsbrief informeren wij de sportverenigingen hoe dit op te pakken.

Uitgangspunt

De maatregelen vanuit het RIVM, NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) zijn de uitgangspunten (zoals hygiëne, 1,5 meter afstand) die voor iedereen gelden. Hierop zal vanuit de gemeente Veenendaal ook gehandhaafd worden.

Sport voor jeugd tot en met 18 jaar

Wat houdt het sporten “onder voorwaarden” in?

 • Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij vanaf 29 april weer in de buitenlucht in georganiseerd verband mogen trainen op de accommodatie van de betreffende sportvereniging. Het blijft bij onderlinge potjes en trainen, want officiële wedstrijden leiden tot reizen en meer contacten, en dus tot een hoger verspreidingsrisico.
 • Voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd, 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij ook meer ruimte krijgen om georganiseerd te sporten in de buitenlucht. Het gaat hier zowel om sporten in de openbare ruimte als sporten op een buitensport accommodatie. Hierbij geldt echter wel dat er gesport moet worden op 1,5 meter afstand. Ook hier zijn officiële wedstrijden niet mogelijk. Wij adviseren sportaanbieders dit te doen op de betreffende sportaccommodatie.
 • De kleedkamers blijven gesloten.
 • De kantine blijft gesloten.
 • Er worden geen volwassen toegelaten tot de sportaccommodaties. Het heeft de voorkeur om de kinderen zelf naar de sportaccommodaties te laten komen. Is dit niet mogelijk, dan mogen de ouders brengen en halen, maar niet op de sportaccommodatie blijven. De vereniging ziet hierop toe.
 • De verenigingen zorgen voor een programmering per leeftijdscategorie waarop de trainingen worden aangeboden. Hierdoor moet een spreiding van het aantal kinderen gerealiseerd worden. Deze programmering wordt per email toegestuurd aan Sportservice Veenendaal via communicatie@sportserviceveenendaal.nl
 • Op het moment dat een sportbond komt met een protocol voor een specifieke sport en hier aanvullende voorwaarden voor deze sport zijn opgenomen, dan volgt de vereniging deze direct op. Deze ontvangt u rechtstreeks via uw sportbond. De protocollen die wij ontvangen van sportbonden delen wij ook met u.

Kunstgrasvelden

Het aanbod vanuit de voetbal-, hockey, korfbal verenigingen vinden plaats op de kunstgrasvelden. De reden hiervoor is dat er groot onderhoud aan de natuurgrasvelden heeft plaatsgevonden en deze niet gebruikt kunnen worden. Als dit een capaciteitsprobleem geeft, dan neemt de vereniging hierover contact op met Sportservice Veenendaal via communicatie@sportserviceveenendaal.nl

Aanbod voor jeugd die geen lid is van de vereniging

Premier Rutte heeft een oproep gedaan aan de sportverenigingen om ook een aanbod te doen voor kinderen die geen lid zijn van de sportvereniging.

Wij vragen de sportverenigingen aan te geven of zij dit aanbod willen doen voor niet leden. Zo ja, dan vragen wij de sportvereniging om dit aan ons door te geven via email communicatie@sportserviceveenendaal.nl. Wij informeren dan de inwoners van Veenendaal hierover en verwijzen door naar de sportverenigingen.

Aanbod voor binnensportverenigingen

Er zijn ongetwijfeld binnensportverenigingen die de jeugd een aanbod willen doen, maar dan wel op een buitensportaccommodatie. In een binnensportaccommodatie is dit niet toegestaan. Vanuit Sportservice Veenendaal faciliteren wij dit op de volgende sportaccommodaties:

 • Sportcomplex De Vallei – Beach court velden. Huurprijs per veld per uur € 10,53
 • Evenemententerrein – asfaltterrein. Huurprijs per uur € 11,59
 • Evenemententerrein – schaats/skeelerbaan incl groenstrook. Huurprijs per uur € 11,59
 • Sportpark Spitsbergen – groenstrook tussen tennis- en atletiekvereniging. Huurprijs per uur € 11,59

Wil je van dit aanbod gebruik maken? Neem dan contact op met het sportloket van Sportservice Veenendaal. Het sportloket is dagelijks geopend  van 09.00 – 17.00 uur. Dit kan via telefoonnummer (0318) 651 607 of per email binnensport@sportserviceveenendaal.nl. Overige vragen stel je per e-mail aan communicatie@sportserviceveenendaal.nl.

Zwembad

Het zwembad is gesloten. Ook het buitenbad is op dit moment gesloten. Wij zijn in overleg met de brancheorganisaties om de mogelijkheden voor het gebruik van het buitenbad te onderzoeken.

Topsport

Topsporters mogen vanaf 29 april trainen op aangewezen trainingslocaties, in overleg met NOC-NSF en de KNVB. Dit kan alleen als daarbij anderhalve meter afstand en de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Ook hier zijn officiële wedstrijden niet mogelijk.

In Veenendaal zijn er “geen aangewezen trainingslocaties”.

Correspondentie

De correspondentie met de sportverenigingen verloopt via Sportservice Veenendaal. Vragen kunnen gesteld worden per email communicatie@sportserviceveenendaal.nl

Vanuit Sportservice Veenendaal is een directe lijn met de gemeente Veenendaal, zodat er continu afstemming is over de genomen maatregelen.