Jeugdsportsubsidie

Subsidiebedrag per jeugdlid ontvangen?

Sportverenigingen kunnen een subsidiebedrag per jeugdlid ontvangen voor hun leden in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.

Wat moet u doen?
Mail uw getekende aanvraag voor jeugdsportsubsidie naar hanneke.smet@sportserviceveenendaal.nl De aanvraag voor het komende jaar dient uiterlijk 30 april ingediend te worden. (Voorbeeld, aanvraag voor subsidie 2019 had uiterlijk 30 april 2018 ingediend moeten worden).

Gewaarmerkte ledenlijst
De gewaarmerkte ledenlijst van de bond is nodig om het subsidiebedrag vast te stellen. U kunt de lijst tot uiterlijk 31 december 2018 mailen naar hanneke.smet@sportserviceveenendaal.nl.

Bedrag per jeugdlid
Het bedrag per jeugdlid voor het jaar 2018 is nog niet bekend.