Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ieder kind moet kunnen sporten

Heb jij niet genoeg geld om je kind te laten deelnemen aan sport of zwemles? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur je mogelijk helpen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Veenendaal betaalt de contributie en sportmaterialen voor kinderen van 4 – 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen.

Aanvragen

Alleen intermediairs kunnen aanvragen doen. Intermediairs zijn professionals zoals: hulpverleners, ambtenaren Werk en Inkomen, jongerenwerkers of groepsleerkrachten die bekend zijn met de thuissituatie van het kind. De aanvraagprocedure verloopt via de website: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Procedure zwemlesaanvragen

  1. De intermediair doet aanvraag, via www.allekinderendoenmee.nl
  2. Jeugdfonds Sport & Cultuur beoordeelt de aanvraag
  3. Bij goedkeuring ontvangen de intermediair en zwembad De Vallei een bevestiging
  4. De intermediair ontvangt bericht dat het kind kan inschrijven
  5. De ouders/verzorgers schrijven het kind bij de kassa van zwembad De Vallei.
  6. Het kind komt op de wachtlijst te staan.
  7. Als er plek is, neemt het zwembad contact op met de ouders/verzorgers
  8. Het zwembad factureert de kosten voor de zwemlessen aan Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Een bijdrage van het Jeugdfonds Sport moet voor de start van de eerste zwemles zijn aangevraagd. Ben jij al gestart met de zwemles? Dan kun je geen aanvraag meer doen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Neem voor vragen over zwemles contact op met Annemiek Addink, via e-mailadres annemiek.addink@sportserviceveenendaal.nl. Voor algemene vragen neem je contact op met Ate Brouwer, via e-mailadres ate.brouwer@sportserviceveenendaal.nl. Of bel naar telefoonnummer: (0318) 519 010.