Gemeenten vervullen een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol bij de uitvoering van de ‘Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur.’ Zij kunnen de samenwerking stimuleren tussen (brede) scholen, culturele instellingen, sportverenigingen en andere lokale organisaties (bijv. naschoolse opvang en welzijnsinstellingen).

Veense variant

Voor het realiseren van combinatiefuncties kan uw gemeente in aanmerking komen voor een bijdrage van de rijksoverheid. In Veenendaal is het gelukt om met een Veense variant van de impuls vorm en inhoud te geven.

Werkveld combifunctionaris

De combinatiefunctionarissen worden ingezet op Veenendaalse basisscholen en sportverenigingen.

Taken combifunctionaris op school

  • Is als vakleerkracht bewegingsonderwijs verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de lessen bewegingsonderwijs.
  • Het invoeren van een methode bewegingsonderwijs.
  • Begeleiding van de groepsleerkracht die de opleiding bewegingsonderwijs volgt.

Taken combifunctionaris bij verenigingen

  • Uitvoeren kennismakingslessen voor de jeugd op scholen.
  • Organisatie en coördinatie van het programma’s School en Sport, (S)coolrunning en ASV Extra.